พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาพม่า (Unit School) ณ ร้อย.ฝรพ.๑

เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐
พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาพม่า (Unit School) ณ ร้อย.ฝรพ.๑ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จว.พ.ช. โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ นาย มีกำลังพลที่ทำหน้าที่ครูผู้สอนที่จบหลักสูตรภาษาพม่า จาก ศภษ.ยศ.ทบ. จำนวน ๑ นาย การสอนเน้นการสนทนา เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริงในการสื่อสารกับประชาชนท้องถิ่นในแถบตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์, ทั้งด้านยุทธการ, การข่าว และการปฏิบัติ​การด้านกิจการพลเรือน​ โดยมี พ.ท. นิตินันทน์ เพชรโพธหาร รักษาราชการผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ ให้การต้อนรับ