เมื่อ 26 มิ.ย. 66 พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.มิตรประเทศหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 9 ทัศนศึกษาอุทธยานประวัติศาสตร์ วัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ และ ตลาดน้ำอโยธยา จว.อ.ย.

เมื่อ 26 มิ.ย. 66 พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.มิตรประเทศหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 9 ทัศนศึกษาอุทธยานประวัติศาสตร์ วัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ และ ตลาดน้ำอโยธยา จว.อ.ย. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม อาหาร ขนมไทย และฝึกสนทนาการใช้ภาษาไทย