พล.ต.สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง.จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่าง และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ 2022) และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM โดยมี พล.ต.สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง.จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธาน