เมื่อ 19-23 มิ.ย. 66 ศภษ.ยศ.ทบ. ได้สนับสนุนกำลังพลเป็นนายทหารติดต่อชาติอาเซียน 9 ประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุม AARM Technical Committee Meeting 2023 ณ ศูนย์การทหารราบ

เมื่อ 19-23 มิ.ย. 66 ศภษ.ยศ.ทบ. ได้สนับสนุนกำลังพลเป็นนายทหารติดต่อชาติอาเซียน 9 ประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุม AARM Technical Committee Meeting 2023 ณ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ของการเตรียมการแข่งขันยิงปืนในทุกด้าน นอกจากนี้ยังสามารถนำประสบการณ์ไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาอาเซียนให้ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น