พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ.ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีงบประมาณ 2๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ.ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีงบประมาณ 2๒๕๖๖
โดยมี พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2) คณะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ คณาจารย์ ศภษ.ยศ.ทบ.เข้าร่วมพิธี