เมื่อ ๑๐- ๑๓ พ.ค. ๖๖ พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณาจารย์ได้นำ นทน.และ นสน.หลักสูตรภาษาจีน จำนวน ๑๒ นาย ไปฝึกการใช้ภาษาจีนในพื้นที่ ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เมื่อ ๑๐ – ๑๓ พ.ค. ๖๖ พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณาจารย์ได้นำ นทน.และ นสน.หลักสูตรภาษาจีน จำนวน ๑๒ นาย ไปฝึกการใช้ภาษาจีนในพื้นที่ ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีการฝึกการสนทนาและเรียนรู้วัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนภาษาจีน หวาซิน พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนที่ยากจนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วีรชน อดีตทหารจีนคณะชาติและโรงงานใบชา ๑๐๑ เพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่านอีกด้วย