เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ. เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ คุณธรรม จริยธรรม และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทางทหารจากการฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ