ในวันที่ 2 พ.ค. 66 เวลา 0830-1200 คณะอาจารย์ กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. นำนายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ 9 ร่วมกิจกรรมงานวันนานาชาติ ณ รร.สธ.ทบ.

คณะอาจารย์ กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. นำนายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ 9 ร่วมกิจกรรมงานวันนานาชาติ ณ รร.สธ.ทบ. ใน 2 พ.ค. 66 เวลา 0830-1200 เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงมวยไทย อาวุธโบราณ และชมนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ