วันที่ 19 เม.ย. 66 เวลา 0900-1200 พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ และนายทหารกำกับหลักสูตร ได้นำนักเรียนหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก เข้ารับการฝึกสนทนากับนักศึกษาเจ้าของภาษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

วันที่ 19 เม.ย. 66 เวลา 0900-1200 พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ และนายทหารกำกับหลักสูตร ได้นำนักเรียนหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ภาษาเขมร และภาษาพม่า จำนวน 39 นาย เข้ารับการฝึกสนทนากับนักศึกษาเจ้าของภาษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) อ.คลองหลวง จว.ป.ท.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย