เมื่อ 5 เม.ย. 66,1330
พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว
จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566