ศภษ.ยศ.ทบ. ขอแนะนำข้อสอบ Royal Thai Army English Language Test (ARELT) ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการจัดทำขึ้นในโครงการจัดทำข้อสอบ เพื่อใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทบ.

📢 ประชาสัมพันธ์ 📝

📌 ศภษ.ยศ.ทบ. ขอแนะนำข้อสอบ Royal Thai Army English Language Test (ARELT) ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการจัดทำขึ้นในโครงการจัดทำข้อสอบ เพื่อใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทบ. ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งจะดำเนินการใช้งานในการจัดสอบต่างๆ ต่อไป

🔎💻 กำลังพลที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอรายละเอียดของข้อสอบ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Link – https://youtu.be/7z77_YiaLoQ