พ.อ.หญิง อติกานต์ฯ หก.กออ.ศภษ.ยศ.ทบ./น.กำกับหลักสูตรภาษาเกาหลีและคณะ ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อ 15 มี.ค. 66 เวลา 1330 พ.อ.หญิง อติกานต์ฯ หก.กออ.ศภษ.ยศ.ทบ./น.กำกับหลักสูตรภาษาเกาหลีและคณะ ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ในวันนั้น ท่านทูตมุน ได้มาที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ โดยได้ให้คำแนะนำและกำลังใจกับนักเรียนก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ บก.สหประชาชาติ สาธารณรัฐเกาหลีใต้