พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะ อาจารย์และ นทน.มิตรประเทศหลักสูตรภาษาไทยเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทยและฝึกการใช้ภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 66 เวลา 1000 พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะ อาจารย์และ นทน.มิตรประเทศหลักสูตรภาษาไทยเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทยและฝึกการใช้ภาษาไทย