พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๔๓๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก มอบหมายให้ พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องรวมใจภักดิ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย