พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมทำแบบสำรวจ และสังเกตการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการฝึก Cobra Gold 2023

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐-๑๔๐๐ น.
พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมทำแบบสำรวจ และสังเกตการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการฝึก Cobra Gold 2023 ณ อาคารม้าแดง อ.บ้านฉาง จว.ร.ย. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพลที่จะเข้ารับการฝึก Cobra Gold ในปีต่อไป