พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน หลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐

ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน หลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖