พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ.๑ ประธานการเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำหรับ นทน.มิตรประเทศ และหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ เวลา๑๐.๓๐ กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ทำการเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำหรับ นทน.มิตรประเทศ และหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ zoom